Bæredygtighed som almenpædagogisk og danskdidaktisk problemstilling:hvad, hvordan og hvorfor?

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragGæsteforelæsning, undervisning og kursusvirksomhed ved andre universiteter

Beskrivelse

Klimakrisen trænger sig på og er kommet højt op på den politiske dagsorden. I skolen har klimaspørgsmålet traditionelt set ligget i naturfagene og til dels samfundsfag, men i de senere år er der sket en udvikling, hvor de humanistiske fag også begynder at kommet med. I Norge er ”bærekraftig udvikling” skrevet ind i læreplanen som tværfagligt tema, og litteraturdidaktikere argumenterer for, at modersmålsfaget kan rumme etiske og følelsesmæssige dimensioner ved klimadiskussionen, som ikke har samme plads i naturfag. Også i Danmark er der udkommet flere læremidler med afsæt i økokritiske læsninger til gymnasiet og grundskolen. Imidlertid tyder bl.a. en nyere undersøgelse fra Epinion på, at dansklærere generelt føler sig usikre på, om og hvordan de kan arbejde med grøn omstilling.
Med afsæt i feltarbejdet fra DFF-projektet ”Green transition in Lower-Secondary Education: A Mixed Methods Study of Quality Teaching in Danish Schools” vil Martin Hauberg-Lund Laugesen give eksempler på, hvordan bæredygtighedsundervisning kan se ud i praksis på mellemtrinnet og lægge op til en didaktisk diskussion af, hvordan bæredygtighedsdidaktik kan integreres i danskfaget i grundskolen og læreruddannelsen.
Periode5. okt. 2022
Sted for afholdelseKøbenhavns Professionshøjskole, Danmark
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • Uddannelse for bæredygtig udvikling
  • Dansk
  • Fagdidaktik
  • Center for grundskoleforskning
  • Grøn omstilling i grundskolen
  • Bæredygtighed
  • Verdensmål
  • Grundskolen