Anvendelse af droner til vandløbsmonitering: Bestemmelse af Dansk Fysisk Indeks ud fra billedinformation

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragKonferenceoplæg

Beskrivelse

Indsamling af information om vandløbs fysiske og økologiske tilstand, samt overblik over behovet for vedligehold, er traditionelt set en ganske tidskrævende manuel opgave, og det er derfor begrænset, hvor stort et areal der kan dækkes. Nogle vandløb er svært tilgængelige pga. vegetation, mudret jordbund eller indhegninger, hvilket besværliggør monitering. Benyttes den traditionelle bestemmelse af Dansk Fysisk Indeks for vandløb kan disse forhold medføre et kompromis mellem tidslig og arealmæssig dækning for at maksimere effektiviteten og minimere udgifterne. Vi præsenterer her en ny tilgang til vandløbsmonitering og -forvaltning, hvor vi har undersøgt om en relativt prisbillig droneplatform kan anvendes til bestemmelse af fysisk indeks. Denne teknologi leverer billedmateriale i høj opløsning, er forholdsvis simpel at implementere og kan indsamle data, der repræsenterer vandløbet i både fin skala (organismeskala) og i landskabsskala. Studiet dækker in situ dataindsamling i 7 forskellige vandløb (21 stationer), hvor vi har bestemt fysisk indeks både med den traditionelle metode og dronemetoden. Ved brug af et RGB-kamera er billedmaterialet fra dronen analyseret ved visuelle estimater og GIS-opmåling. Resultaterne er derefter sammenlignet med resultater beregnet med den traditionelle manuelle metode. Resultaterne, som præsenteres i dette oplæg, viser, at der generelt er en god overensstemmelse imellem de to metoder og at dronemetoden er meget anvendelig til direkte opmåling af vandløbsbredde og -forløb, samt til estimering af vandløbsparametrene. Resultaterne indikerer, at dronekortlægning af vandløb er et muligt alternativ eller støtte til traditionel monitering af bestemte vandløbstyper, hvor et større areal kan dækkes med det samme, eller lavere, tidsforbrug. Endelig kan metoden i samme arbejdsgang f.eks. kortlægge vandløbsnære problemarter som Kæmpe Bjørneklo.
Periode28. jan. 2019
BegivenhedstitelFerskvandssymposium 2019
BegivenhedstypeKonference
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • Droner
  • vandløb
  • miljømonitering
  • DFI